Warsztaty z zakresu ratownictwa wodno-lodowego w zakresie podstawowym

W dniu 21 stycznia 2021 r. na jeziorze w Ołoboku, na III zmianie służbowej przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego w zakresie podstawowym.

Ćwiczenia miały charakter warsztatów, podczas których omówiono i przećwiczono:

  • zasady BHP podczas prowadzenia działań na zbiornikach wodnych  i w ich obrębie;
  • zasadę 6D (dowołaj, dosięgnij, dorzuć, dowiosłuj, dopłyń, doleć);
  • grupę sprzętu ratowniczego przydatnego do realizacji działań związanych z podejmowaniem osób ze zbiorników wodnych w czasie okresu zimowego, w tym działania na grubym i  cienkim lodzie;
  • podjęcie osoby z wody przy użyciu deski ortopedycznej z pętlami;
  • podjęcie osoby z wody przy wykorzystaniu węża W-52 wypełnionego sprężonym powietrzem.