Wynik II etapu rekrutacji

Wynik II etapu rekrutacji 1/2020 – test sprawności fizycznej.