Nowy samochód specjalny do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych z napędem 4×4 wraz z wyposażeniem do określania stref skażeń chemiczno-ekologicznych

W październiku 2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie zrealizowała zadanie pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu specjalnego do celów operacyjno-kontrolno-rozpoznawczych z napędem 4×4 wraz z wyposażeniem do określania stref skażeń chemiczno-ekologicznych” .

Realizowane zadanie było dofinansowane ze środków pochodzących z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – kwota dofinansowania 79 800,00 zł;
  • Starostwa Powiatowego w Świebodzinie – kwota dofinansowania 30 000,00 zł;
  • Gminy Zbąszynek – kwota dofinansowania 50 000,00 zł.

Zakupiony samochód marki HYNDAI Tucson z wyposażeniem:

  • sygnalizacja świetlna i dźwiękowa;
  • radiotelefon przewoźny;
  • detektor wielogazowy umożliwiający wykrycie metanu, siarkowodoru, tlenku węgla oraz określenie zawartości tlenu;
  • urządzenie do określenia kierunku i prędkości wiatru;
  • zestaw ratownictwa medycznego R0.

Samochód został dostarczony przez GAZET Głuchy i Spółka Sp.J., ASO HYUNDAI Zielona Góra.