ROAD SAFETY DAYS 2020

WIZJA ZERO – czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. to główny cel działań ROAD SAFETY DAYS. Akcja trwa w dniach 16-22 września 2020. Ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich użytkowników ruchu drogowego i promowanie świadomej i odpowiedzialnej jazdy. Zaangażowane są w nią wszystkie podmioty, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem w ruchu drogowym: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz lokalne samorządy.
Akcja „ROAD SAFETY DAYS” to wspólne działania wszystkich podmiotów dbających o bezpieczeństwo na drogach. Działania te, w ubiegłych latach znane jako EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach), mają na celu zwrócenie uwagi na sposób prowadzenia pojazdów oraz dążące do tzw. WIZJI ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL i prowadzone są we wszystkich europejskich krajach. Akcja wspierana jest między innymi przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).
Do wspólnej walki o bezpieczeństwo na drogach włączyli się wszyscy, którzy na co dzień zajmują się czuwaniem nad bezpieczeństwem wszystkich mieszkańców: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz samorządy lokalne. Są to podmioty, które zapewniają i unowocześniają infrastrukturę drogową, pilnują porządku, a także udzielają pomocy ofiarom na miejscu zdarzeń drogowych. Do wspólnego promowanie bezpieczeństwa włączyli się między innymi ze Świebodzina: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Grupa Nowy Szpital oraz Gmina Świebodzin. To właśnie oni codziennie swoimi działaniami dążą do urzeczywistnienia się wizji zero.
Działania ROAD SAFETY DAYS mające na celu zwrócenie uwagi wszystkich użytkowników dróg, by na drodze kierowali się przede wszystkim rozsądkiem prowadzone są w dniach 16-22 września 2020 roku. W tych dniach na drogach pojawią się maksymalne siły czuwające nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także prowadzone będą działania edukacyjno-profilaktyczne.