Doskonalenie technik ratowniczych na obszarach wodnych w okresie letnim

W dniu 18 lipca 2020 r. na jeziorze Ołobockim odbyło się szkolenie z doskonalenia technik ratowniczych na obszarach wodnych. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że przypadkowy wędkarz łowiący ryby z pomostu plaży gminnej J. Ołobockiego w Ołoboku zauważa, że w odległości około 150 m od brzegu jeziora na łodzi motorowej znajduje się 2 wędkarzy, którzy również łowią ryby. W pewnym momencie inna łódź motorowa uderza w łódź stojącą, która zaczyna tonąć.  Świadek zdarzenia zauważył, że w obu łodziach znajduje się około 4 osób.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń strażakom ratownikom został przedstawiony instruktaż ogólny, którego celem jest zaznajomienie ćwiczących z podstawowymi przepisami oraz zasadami bhp oraz regulamin pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w razie wypadku.

Cele główne organizowanego ćwiczenia jest:

 • zapoznanie się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczej na akwenie,
 • rozpoznanie i ocena zagrożenia dla zdrowia i życia,
 • zapoznanie się z występującymi zagrożeniami,
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz działań ratowniczych na obszarze wodnym, z uwzględnieniem asekuracji ratowników podczas działań ratowniczych prowadzonych bezpośrednio na wodzie oraz jego sąsiedztwie (brzegu),
 • niesienie pomocy tonącym poprzez dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuacja poza strefę zagrożenia i przekazanie zespołom Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • sprawdzenie przygotowania strażaków ratowników SGRW-N „Centrum” COO oraz strażaków ratowników OSP z KSRG z terenu gminy Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec i Świebodzin do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych,
 • doskonalenie współdziałania SGRW-N z strażakami ratownikami OSP oraz asekuracji ratowników i osób poszkodowanych w działaniach ratowniczych,
 • doskonalenie zasad użycia sprzętu podczas prowadzenia akcji ratowniczej na akwenie,
 • doskonalenie funkcyjnych w trafnym i szybkim podejmowaniu decyzji oraz ich realizację,
 • opracowywanie koncepcji rozwiązywania problemów powstałych w czasie prowadzenia działań ratowniczych na akwenie,
 • sprawdzenie znajomości zasad bhp podczas prowadzenia akcji ratowniczej na akwenie.