Nowy funkcjonariusz w szeregach Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

W dniu 30 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyła się uroczystość, podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie mł. bryg. Mariusz Wójcik mianował młodszego aspiranta Matusza Koperskiego na stanowisko absolwent aspirant z dniem 1 sierpnia 2020 roku. Pan mł. asp. Koperski jest tegorocznym absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Na co dzień będzie pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Świebodzinie. Decyzja o mianowaniu na stanowisko została wręczona w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Marcina Bohuszko i Z-cy Dowódcy JRG  st. kpt. Tomasza Domańskiego. Nowo zatrudniony funkcjonariusz odebrał od przełożonych gratulacje i życzenia sukcesów oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych.

             NOWY FUNKCJONARIUSZ W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ŚWIEBODZINIE