Nowi absolwenci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

W dniu 24 lipca 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie odbyła się uroczystość, podczas której Pan mł. bryg. Mariusz Wójcik Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie miał zaszczyt wręczyć awanse na wyższe stopnie służbowe oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika pożarnictwa podległym strażakom.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 25 czerwca 2020 r. stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA  dla:
  • mł. ogn. Marka WĘGLARSKIEGO;
  • mł. ogn. Łukasza SKRZYPCZAKA.

Panowie mł. asp. Marek Węglarski oraz mł. asp. Łukasz Srzypczak to tegoroczni absolwenci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i awansów w służbie!

  • Informację sporządził: mł. bryg. mgr Mariusz Wójcik
  • Informację zamieścił: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski