Radoszyn. Pożar budynku gospodarczego.

W dniu 5 kwietnia 2020 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Świebodzinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Radoszyn. Do zgłoszenia zostały zadysponowane zastępy z JR-G Świebodzin, OSP Skąpe, OSP Niekarzyn oraz OSP Ołobok.

Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia ustalono, że ogniem objęty jest budynek gospodarczy. W budynkach znajdujących się w pobliżu składowana była słoma. Budynki te były bezpośrednio zagrożone pożarem, a ich ściany boczne od zewnętrznej strony były całkowicie narażone na promieniowanie cieplne. Pożarem objęty był także samochód osobowy oraz nieużytki przyległe do zabudowań. Teren akcji podzielono na 2 odcinki bojowe, które miały za zadanie ugaszenie pożaru i obronę budynków nie objętych pożarem. Równolegle z działaniami gaśniczymi sprawdzono wszystkie kondygnacje budynków zagrożonych rozprzestrzenieniem się pożaru. Do tego celu użyto kamery termowizyjnej. W budynku przyległym zauważono zarzewia ognia w jednej z łat dachowych. Podjęto decyzję o rozbiórce części dachówek i ugaszeniu zarzewi. Po sprawnym ugaszeniu pożaru działania zakończono.