Działania strażaków podczas kontroli sanitarnej na przejściach granicznych

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wprowadzeniem obowiązku prowadzenia kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zostali zaangażowani w realizację zadań z tym związanych.

Funkcjonariusze zostali skierowani do wykonywania działań na przejściach granicznych na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do zadań realizowanych na granicy Państwa przez PSP należy:

  • pomiar temperatury ciała podróżnych,
  • konsultacja z właściwym terytorialnie Inspektorem Sanitarnym,
  • zapewnienie części zaplecza logistycznego.