Pierwsza pomoc w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Świebodzinie.

W dniu 2 marca 2020 r. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzinie odwiedzili dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Świebodzinie. Podczas spotkania zaprezentowano zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, a także omówiono tok postępowania w przypadku zauważenia pożaru lub innych niebezpiecznych zdarzeń.

Na koniec Strażacy zaprezentowali sprzęt ochrony indywidualnej, który jest na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej.