Odejście na zaopatrzenie emerytalne Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzinie

W dniu 28 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się uroczyste pożegnanie Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej asp. sztab. Dariusza Pałasza, który z dniem 28 lutego 2020 r. przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Pan asp. sztab. Dariusz  Pałasz służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1984 r. w Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim zajmując kolejno stanowiska: przodownik roty, dowódca sekcji i dowódca zastępu. W dniu 1 października 1987 r. został przeniesiony do pełnienia służby w Zawodowej Straży Pożarnej w Świebodzinie. Podczas długoletniej służby zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska służbowe: dowódca zastępu, dowódca sekcji, zastępca dowódcy JRG. W dniu 1 lutego 2007 r. został mianowany na stanowisko Dowódcy JRG.

W okresie pełnienia służby dał się poznać jako wzorowy strażak o dużym poczuciu zdyscyplinowania i odpowiedzialności służbowej. Podczas działań ratowniczo-gaśniczych wykazywał się rozwagą i profesjonalizmem. Potrafił podejmować trafne decyzje i właściwie kierować akcjami. Wielokrotnie brał udział w trudnych i wymagających dużej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pełnił funkcję szefa zespołu analiz w sztabie Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie. Był dowódcą grupy specjalistycznej ratownictwa technicznego SGRT Świebodzin COO. Ze względu na pełnioną funkcję kierowniczą był odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ratownictwa technicznego, wodnego, chemicznego, drogowego.  Brał czynny udział w szkoleniach członków OSP. Posiadał kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego. Zajmował się i nadzorował ćwiczenia taktyczno-bojowe na szczeblu powiatu z udziałem jednostek PSP i OSP. Zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe chętnie przekazywał podczas szkoleń młodszym kolegom. Wielokrotnie uczestniczył w Krajowych i Wojewódzkich Mistrzostwach w Sporcie Pożarniczym, osiągając bardzo dobre wyniki. Przez wiele lat pełnił nieetatową funkcję trenera kadry wojewódzkiej w sporcie pożarniczym. Współuczestniczył w tworzeniu Oddziału Ratownictwa Wodnego przy Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie, którego był aktywnym członkiem.

Za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych odznaczony:

  • Srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę“
  • Brązową i srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej“
  • Brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa“

Wielokrotnie wyróżniany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także Komendanta Powiatowego PSP.

W związku z przejściem na emeryturę, życzenia koledze Dariuszowi złożyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Janusz Drozda, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz koledzy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową służbę oraz życzymy dalszych sukcesów na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.