„Dzień z życia Strażaka” z młodzieżą z MDP Toporów

  W dniu 6 lutego 2020 r. w strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie służbę pełniło o 22 strażaków więcej niż zazwyczaj. Wszystko za sprawą członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Toporowie, którzy gościli w tutejszej komendzie.

  Młodzi adepci pożarnictwa mogli przeżyć swój pierwszy prawdziwy dzień z życia strażaka PSP. Celem, który został założony do realizacji podczas wizyta w KP PSP w Świebodzinie było krzepienie w sercach młodych adeptów pożarnictwa idei towarzyszącym służbie w straży pożarnej.

  Możliwość uczestniczenia w życiu zmiany służbowej, po części również możliwość pełnienia służby, wykonywanie czynności, które funkcjonariusze PSP robią podczas jej trwania w swoim założeniu miało ukazać młodym strażakom jak wygląda służba oraz jak bardzo odpowiedzialną funkcję pełnią strażacy w społeczeństwie.

  Ukazanie możliwości jaką daje służba w PSP, nauka obycia strażackiego, zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz drugiego człowieka, jak również uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy osobom tego potrzebującym poprzez zadania, które młodzież musiała wykonać stała się puentą wizyty w KP PSP w Świebodzinie.

  „Dzień z życia strażaka PSP” odbył się po raz pierwszy w świebodzińskiej strażnicy lecz po tym dniu pełnym pozytywnych emocji i wrażeń na pewno dla kilkorga z młodych strażaków nie ostatnim.