Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

W dniu 14 stycznia 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyła się uroczystość ślubowania nowych funkcjonariuszy.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Mariusz Wójcik w obecności strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz funkcjonariuszy tut. Komendy. W szeregi Państwowej Straży Pożarnej wstąpiło dwóch funkcjonariuszy.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”