Spotkanie robocze z przedstawicielami Nadleśnictw

W dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Nadleśnictw, których lasy położone są na terenie powiatu świebodzińskiego.

Podczas spotkania omówiono zadania i obowiązki stron, dobre praktyki oraz wnioski jakie niosą za sobą wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dodatkowo poruszono zagadnienia związane z zabezpieczeniem operacyjnym, kontrolami, planowanymi ćwiczeniami. Spotkanie prowadził kpt. Sebastian Piotrowski.