KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZ WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE

DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIEBODZIN

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

  • nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  •  nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

 

I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA – DOTYCZY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIEBODZIN

Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.

Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).

Należy pamiętać, że osoba, która:

  • miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

II. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu weterynarii pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Mapa z aktualną sytuacją: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Nakazy i zakazy obowiązujące w województwie lubuskim dotyczące ASF, które szczegółowo określają rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, które jest dostępne na stronie: http://dzienniki.luw.pl/actbymonths

DANE TELEADRESOWE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin

Tel. 68 382 25 54, Tel. 68 382 38 75

E-mail: swiebodzin.piw@wet.zgora.pl

W załączeniu przedłożono KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZ WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE DLA HODOWCÓW ŚWIŃ W OBSZARZE

  • Z OGRANICZENIAMI dla strefy czerwonej
  • OCHRONNYM (strefa żółta)

Załączniki:

  1. Komunikat PLW-hodowcy świń-czerwona strefa
  2. Komunikat PLW-hodowcy świń-żółta strefa