Strażacki kalendarz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy

W dniu 3 grudnia 2019 r. w związku z zawiadomieniem Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie uczestniczyli w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji.

Podstawowym celem przeprowadzonej próbnej ewakuacji było wypracowanie nawyków, które w przypadku prawdziwych zdarzeń mogą pomóc w sprawnym i bezstresowym opuszczeniu obiektów przez wszystkich użytkowników.
Dodatkowo po przeprowadzeniu próbnej ewakuacji, Dyrekcji szkoły przekazano kalendarze Państwowej Straży Pożarnej na rok 2020 r. – kalendarz plakatowy z konkursami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży, w których zachęca się do propagowania  przez pedagogów udziału uczniów w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego PSP, których szczegóły zawarte są na odwrocie kalendarza. Następnie udano się do Szkoły w Mostkach, w której również przekazano ww. kalendarze.
Podczas wizyty w Szkole Podstawowej w Lubrzy i w Mostkach przeprowadzono prelekcje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.