Spotkanie z zarządcami mieszkań i przedstawicielami gmin dotyczące kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W dniu 28 listopada 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Spotkanie dedykowane było dla przedstawicieli zarządców budynków mieszkalnych będących w zasobach gmin oraz osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami z terenu powiatu świebodzińskiego.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono założenia kampanii edykacyjno-informacyjnej pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz zagrożenia związane z sezonem grzewczym, w tym konsekwencje nie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dotyczących przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych m.in przewodów kominowych. Dodatkowo osobom uczestniczącym w spotkaniu rozdano ulotki związane z kampanią edukacyjno-informacyjną.

W spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Mariusz Wójcik oraz Mistrz Kominiarski Wojciech Wittke, który przedstawił zagadnienia związane z zagrożeniami mogącymi wystąpić w okresie zimy związanymi z użytkowaniem instalacji ogrzewczych w budynkach. Tematykę związaną z kampanią edykacyjno-informacyjną pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przybliżyli st. kpt. Tomasz Domański oraz kpt. Sebastian Piotrowski.