Ćwiczenia z doskonalenia organizacji prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

W dniu 26 października 2019 roku w Rogozińcu odbyły się ćwiczenia z doskonalenia organizacji prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych i podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z pracy w środowisku pożarowym.

Część praktyczna poprzedzona została omówieniem zagadnień związanych z rozwojem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wyborem odpowiedniej formy działań taktycznych oraz techniki  gaszenia. Do tego celu wykorzystano makietę domku tzw. „domek dla lalek”, w którym po umiejętnym rozpaleniu pożaru można było zaobserwować takie zjawiska jak: piroliza, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni i zapalenie gazów pożarowych. Ćwiczenia z ogniem, mimo małej skali, unaoczniło zagadnienia programowe nawiązujące do procesu spalania, rozwoju i faz pożaru, czytania dymu czy interakcji ognia i dymu z podawana wodą.

Część praktyczna to już ćwiczenia na prawdziwym obiekcie, w którym przygotowano realne warunki pożarowe, poprzez m.in. zadymienie obiektu.

Celami głównymi ćwiczeń były:

  • Doskonalenie organizacji prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych;
  • Zastosowania wentylacji nadciśnieniowej;
  • Zastosowanie nowych technik prądów gaśniczych wody oraz  rozpoznania;
  • Zastosowanie poszczególnych technik specjalizacji w zakresie ratownictwa wysokościowego, poszukiwawczo-ratowniczego w zakresie podstawowym.