Lubuski komendant wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak z wizytą w powiecie świebodzińskim

W dniu 13 listopada lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak wizytował powiat świebodziński. Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze Starostą świebodzińskim Panem  Zbigniewem Szumskim, podczas którego omówiono najważniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej powiatu. Następnie Komendant odwiedził Komendę Powiatowa PSP w Świebodzinie, gdzie spotkał się z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi Komendy. W asyście Komendanta powiatowego PSP st. kpt. Mariusza Wójcika zapoznał się z warunkami służby i pracy oraz z efektami modernizacji obiektu jaka została dokonana w 2019 roku. Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z druhami ochotnikami z OSP Skąpe. W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Skąpe Pan Zbigniew Woch.  Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak zapoznał się z obiektem i wyposażeniem jednostki oraz podziękował druhom za pełną oddania służbę i gotowość do niesienia pomocy. Ostatnim etapem jednodniowej wizyty było spotkanie z wójtem Gminy Łagów Panem Czesławem Kalbarczykiem i druhami z OSP Jemiołów. Komendant również tak jak poprzednio zapoznał się z jednostką OSP oraz z ich osiągnięciami na kanwie kształcenia młodych pokoleń strażaków poprzez dziecięcą drużynę pożarniczą. Bryg. Patryk Maruszak podziękował strażakom ochotnikom i wyraził słowa uznania za ich działalność.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura

Źródło: http://www.straz.gorzow.pl/lubuski-komendant-wojewodzki-psp-bryg-patryk-maruszak-z-wizyta-w-powiecie-swiebodzinskim/