Wyniki III i IV etapu rekrutacji 1/2019 – sprawdzian z lęku wysokości i sprawdzian z pływania.

Do V i VI etapu (ocena dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna) zakwalifikowano osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi.