I Forum Oświatowe

W dniu 27 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie, Park Chopina 1, 66-200 Świebodzin odbyło się I Forum Oświatowe Gminy Świebodzin.

Do wzięcia czynnego udziału w zajęciach warsztatowych, którymi  adresatami byli dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców zaproszeni zostali m.in. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie st. kpt. inż. Tomasz Domański oraz kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski.

Tematy, które poruszali w prelekcjach Strażacy z wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego dotyczyły bezpieczeństwa związanego z przeprowadzaniem praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji w placówkach oświatowych oraz przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych zapewniających bezpieczną eksploatację placówek oświatowych.