„ORLEN dla Strażaków” – grant dla Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

W dniu 19 września 2019 r. w Teatrze Małym w Tychach odbyło się podsumowanie programu „ORLEN dla Strażaków” – programu grantowego skierowanego do Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej. Podczas uroczystości, w której uczestniczył st. kpt. Mariusz Wójcik – Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie nastąpiło uroczyste wręczenie symbolicznych czeków.

Środki pozyskane z przedmiotowego programu przeznaczone zostaną na radiotelefony przenośne analogowo-cyfrowe z mikrofonogłośnikiem.