Ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku.

W dniu 11 września 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku odbyły się ćwiczenia doskonalące organizację prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych w obiekcie opieki stałego pobytu dla osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej w Glińsku.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie strażaków w procesie podejmowania optymalnych decyzji w sytuacji występującego ryzyka, a ponadto:

  • doskonalenie umiejętności w prowadzeniu działań ratowniczo – gaśniczych w obiektach zaliczonych do kategorii ZL II,
  • rozwiązywanie problemów związanych z jednoczesną ewakuacją osób niepełnosprawnych ruchowo i psychicznie oraz prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych,
  • doskonalenie współpracy z zastępami OSP,
  • doskonalenie współpracy z personelem obiektu DPS Glińsk,
  • przygotowanie ratowników PSP do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania pożaru w obiekcie DPS Glińsk.