Jubileusz. 20 lat w służbie.

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie st. kpt. mgr Mariusz Wójcik w asyście Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej asp. sztab. Dariuszem Pałaszem pogratulował asp. sztab. Danielowi Kuźniakowi 20 lat służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Pan asp. sztab. Daniel Kuźniak rozpoczął naukę jako słuchacz-kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu w 1999 r. W dniu 1 sierpnia 2001 r. rozpoczął służbę na stanowisku starszy ratownik jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie. Od 1 marca 2017 r. zajmuje stanowisko Dowódcy Sekcji na I zmianie służbowej. W swojej długoletniej służbie rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków służbowych. Zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe właściwie wykorzystuje podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Panu asp. sztab. Danielowi Kuźniakowi życzymy dalszej siły i wytrwałości w realizacji zadań.