Akcja letnia mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami

Kolejny tydzień akcji letniej mającej na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami wiąże się z kolejnymi kontrolami funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie, którzy w okresie ferii letnich szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi.

W dniach 15 i 18 lipca 2019 r. wizytowano Harcerską Bazę Obozową w Niesulicach oraz Harcerską Bazę Obozową „Krzeczków”.

Wizyty strażaków mają na celu:

  • rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa,
  • zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek zagrożenia,
  • działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej,
  • sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu, a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

Ponadto strażacy podczas wizyty zapoznają się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznają wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia. Przeprowadzają również zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających na zgrupowaniu.