Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Łagowie.

W dniu 29 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Łagowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Łagów.

Wśród obecnych zaproszonych gości na płycie boiska sportowego w Szczańcu byli: mł. bryg. Marcin Bohuszko – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie oraz dh Jerzy Wrzesień– sekretarz ZOP ZOSP RP w Świebodzinie. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska składająca się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, której przewodniczył st. kpt. Dariusz Kałużny oraz członkowie komisji: kpt. Sebastian Piotrowski, asp. sztab. Dariusz Pałasz, st. str. Małgorzata Szwed.
Zawody składały się z 2 konkurencji – sztafeta 7×50 metrów i bojówka.