Pokazy na festynie w Mostkach.

W dniu 6 lipca 2019 roku Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świebodzinie uczestniczyli w festynie rodzinnym zorganizowanym w miejscowości Mostki oraz w pokazie ratownictwa wodnego podczas Pikniku Rodzinnego w Przełazach.

Podczas festynu zapoznano dzieci z zawodem strażaka oraz przedstawiono sprzęt będący na wyposażeniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego ze Świebodzina. Dodatkowo w miejscowości Przełazy przeprowadzono pokaz ratownictwa wodnego oraz przypomniano zasady spędzania wolnego czasu nad wodą w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.