Wakacyjny obóz MDP

W okresie od 28.06.2019 do 04.07.2019 roku na terenie  Harcerskiej Bazie Obozowej Hufca ZHP Świdnica organizowany jest  obóz strażacki przeznaczony  dla dzieci przede wszystkim z terenów wiejskich. Łączna ilość dzieci i młodzieży z terenu powiatu świebodzińskiego wynosi 69 osób.

Celem wypoczynku, który założyli organizatorzy jest wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży od najmłodszych ich lat idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ducha patriotyzmu oraz  aktywności fizycznej. „Za pan brat z pierwszą pomocą”  jest to hasło przewodnie tegorocznego obozu, w czasie którego odbywać się będą m.in. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez naszych wykwalifikowanych wolontariuszy.

Nie zabraknie elementów nauki sztuki pożarnictwa, którą przedstawią uczestnikom wspierający nas strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych naszego powiatu. Dodatkowym elementem będą również wizyty funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy przeprowadzą pogawędki dotyczące służby w szeregach PSP. Ponadto wizyta w Sali edukacyjnej bezpieczeństwo przeciwpożarowe „Ognik” ma na celu uświadomienie młodym ludziom jak w życiu codziennym zapobiegać pożarom i innym niebezpieczeństwom czyhającym w ich domostwach i najbliższym otoczeniu.

Codzienne zaprawy poranne, gry i zabawy sportowe  przyczynią się do rozwoju aktywności fizycznej wśród naszych wychowanków. Elementy rywalizacji grupowej pozwolą na niwelowanie nierówności w stanie zdrowia i sprawności fizycznej w stosunku do ogółu społeczeństwa.

Kolejna wycieczką  fakultatywna odbędzie się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego gdzie uczestnicy przeżyją żywą lekcją historii, a spotkanie z weteranem wojennym przyczyni się do kultywowania tradycji historycznej oraz wartości patriotycznych.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Wójcik
Zdjęcia: st. str. Dorota Gomółka