Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

W związku z zagrożeniem jakie niesie ze sobą zbiór, transport oraz składowanie palnych płodów rolnych Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie przypomina o konieczności przestrzegania pewnych zasad ujętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.… Continue Reading Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych