Piknik wielopokoleniowy Świebodzińskich Strażaków.

W dniu 17 maja 2019 r. odbył się piknik wielopokoleniowy zorganizowany przez Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie. Na piknik przybyli strażacy czynni oraz ci, którzy przeszli w stan spoczynku. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń. Można było wziąć udział w licznych konkursach.