Wizyta dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4

W dniu 13 maja 2019 r. siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 w Świebodzinie. Podczas odwiedzin zapoznano dzieci z zawodem strażaka.