Zakończenie szkolenia KDR dla strażaków OSP.

W dniu 14 kwietnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu Kierujących Działaniem Ratowniczym dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego.

Szkolenie trwało od 5 do 14 kwietnia, w systemie weekendowym. W  szkoleniu  zorganizowanym i przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy  Powiatowej PSP w Świebodzinie wzięło udział 7 strażaków-ochotników, a egzamin zdali wszyscy uczestnicy.