Nowe ubrania specjalne dla świebodzińskich Strażaków.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Marcin Bohuszko, Zastępca Dowódcy JRG st. kpt. Dariusz Kałużny oraz Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej asp. sztab. Piotr Sutkowski spotkali się z przedstawicielami  świebodzińskiego oddziału firmy Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o. w osobach Grzegorz Borzobohaty (kierownik działu administracyjno-technicznego) oraz Jacek Antkowiak (specjalista ds. BHP i ppoż.).

Celem spotkania było przekazanie przez przedstawicieli firmy Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o. ubrań specjalnych dla Strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Dziękujemy za wsparcie i współpracę.