Kolejne wizytacje jednostek OSP

W dniach od 19-20 marca 2019 r. odbyły się kolejne wizytacje jednostek OSP z powiatu świebodzińskiego.

Podczas wizytacji:

 • odczytano i przekazano pismo od Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka dotyczące wsparcia strażaków ochotników z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości przekazywanym na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Komendantem Głównym PSP;
 • wręczono zatwierdzone rozliczenia z realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśnicznego” za 2018 r.;
 • omówiono sprawy bieżące dotyczące działalności jednostek OSP oraz zasady dofinansowania ze środków KSRG i MSWiA.

Wizytacje przeprowadzono w:

 • OSP Rogoziniec;
 • OSP Zbąszynek;
 • OSP Kosieczyn;
 • OSP Kręcko;
 • OSP Dąbrówka Wlkp.;
 • OSP Podła Góra;
 • OSP Skąpe;
 • OSP Darnawa;
 • OSP Ołobok;
 • OSP Rusinów.