Kolejne ćwiczenia Strażaków

W sobotę 2 marca 2019 r. odbyły się ćwiczenia doskonalące organizację prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych podczas pożaru ze zwiększonym zapotrzebowaniem w wodę do zewnętrznego gaszenia z uwzględnieniem organizacji systemów dostarczania wody na duże odległości. Celem ćwiczenia było:

  • doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzonych działań ratowniczo–gaśniczych,
  • doskonalenie umiejętności budowy punktu czerpania wody z jeziora Zamecko,
  • doskonalenie umiejętności w zakresie budowy magistrali wężowej oraz rozstawienia pomp pożarniczych,
  • eliminacja strat liniowych i lokalnych, osiągniecie wydajności pozwalającej na przystąpienie do natarcia