Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym.

W dniach 26-28 lutego 2019 r. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzinie doskonalili się z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Celem ćwiczenia było przypomnienie rodzajów węzłów stosowanych w ratownictwie wysokościowym, doskonalenie zasad użycia sprzętu specjalistycznego, doskonalenia technik opuszczania i wciągania ratownika wraz z poszkodowanym, ocena sprawności prowadzenia działań ratowniczych przez ratowników oraz ocena przestrzegania zasad BHP podczas działań z ratownictwa wysokościowego.

Szkolenie nadzorował kpt. Paweł Lech – koordynator powiatowy z zakresu ratownictwa wysokościowego z JRG PSP w Świebodzinie.