Odejście na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie

W dniu 31 stycznia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się uroczyste pożegnanie Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Dariusza Paczesnego, który z dniem 1 lutego 2019 r. przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Janusz Drozda, p.o. Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Piotr Domański, Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski, Wójt Gminy Lubrza–Ryszard Skonieczek, Wójt Gminy Łagów–Czesław Kalbarczyk, Wójt Gminy Skąpe–Zbigniew Woch, Wójt Gminy Szczaniec–Krzysztof Neryng, przedstawiciele Zarządu Powiatowego OSP druh Leszek Parandyk oraz druh Jerzy Wrzesień.

Pan bryg. mgr inż. Dariusz Paczesny służbę w KP PSP w Świebodzinie rozpoczął w 1993 r. po ukończeniu SGSP w Warszawie. Początkowo zajmował stanowisko młodszego oficera, a następnie oficera w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej. W 1999 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie. Podczas długoletniej służby odpowiadał za realizację zadań z zakresu BHP, wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego oraz gotowość bojową jednostki ratowniczo-gaśniczej. Obok realizacji zadań służbowych był zaangażowany we współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Rokrocznie współuczestniczył w przygotowaniu młodzieży i dzieci z terenu powiatu do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Czynnie uczestniczył w pracach Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego. Ponad to angażował się w pomoc służbom współdziałającym z komendą. Poza tym pełnił funkcję nieetatowego oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie, kreując pozytywny wizerunek strażaka PSP. Corocznie był inicjatorem akcji propagandowych związanych z bezpieczeństwem lokalnego społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych. Aktywnie współpracował z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie dążąc do poprawy bezpieczeństwa i wyszkolenia członków OSP. Posiadał duży potencjał wiedzy i doświadczenia, które pieczołowicie przekazywał podczas szkoleń. Zaangażowany w akcję „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz „Bezpieczne ferie”. Pełnił też funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

W związku z przejściem na emeryturę, życzenia koledze Dariuszowi złożyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na czele z Komendantem Powiatowym oraz koledzy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową służbę oraz życzymy dalszych sukcesów na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

Informację wprowadził: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski