Szkolenie okresowe BHP dla członków OSP

W weekendy od 12 do  27 stycznia 2019 r. dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu świebodzińskiego biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przeprowadzone zostało szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia, których celem była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą/służbą strażaka ratownika OSP oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, w tym postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia przeprowadzili bryg. Dariusz Paczesny, mł. bryg. Marcin Bohuszko i kpt. Sebastian Piotrowski.

Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło w sumie 157. druhów OSP.

Gratulujemy i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas prowadzonych działań i szkoleń ratowniczych.