Kosieczyn. Próbna ewakuacja w szkole.

W dniu 12.12.2018 r. zastępca komendanta bryg. Dariusz Paczesny wraz z naczelnikiem wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego mł. bryg. Marcinem Bohuszko, na zaproszenie dyrektora Pana Sławomira Matysika, uczestniczyli w próbnej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Kosieczynie (gm. Zbąszynek).

Ćwiczenia, których celem głównym było sprawdzenie przygotowania dzieci do ewakuacji i niedopuszczenie do powstania paniki, przećwiczenie ról i sposobu wywiązywania się pracowników z przydzielonych im zadań, określenie skuteczności ewakuacji i zdiagnozowanie jej najsłabszych elementów oraz doskonalenie procedur. Ponadto, podczas próbnej ewakuacji jest możliwość sprawdzenia stanu technicznego dróg i wyjść ewakuacyjnych i ich oznakowania, stanu technicznych środków zabezpieczenia pożarowego, oświetlenia awaryjnego, sposobu i czasu ewakuacji, szczególnie dzieci, przebiegły w prawidłowy sposób.

Próbna ewakuacja, w której udział brało łącznie 130. dzieci, w tym 15. z oddziału przedszkolnego oraz 9. pracowników szkoły przebiegła bardzo sprawnie i bez paniki.

Po zakończeniu akcji, na prośbę dyrektora spotkaliśmy się z dziećmi celem przypomnienia zasad bezpiecznego zachowania się podczas przerwy świątecznej i ferii zimowych.

Dzieci wynagrodziły to nam gromkimi brawami.

Wszystkim życzymy bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych.