Strażacki kalendarz w każdej szkole podstawowej.

23 listopada 2018 r. kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie zainaugurowało cykl spotkań z dyrektorami i kadrą pedagogiczną szkół podstawowych powiatu świebodzińskiego połączone  z przekazaniem kalendarzy plakatowych PSP na rok 2019.

Wizyty te, to kolejny element szeroko rozumianej prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej, tym razem, skierowanej do dzieci.

Podczas spotkań zastępca komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Dariusz Paczesny zachęcał do propagowania  przez pedagogów udziału uczniów w konkursach organizowanych przez Komendanta Głównego PSP, których szczegóły zawarte są na odwrocie kalendarza.

Zadanie, którym objęte są wszystkie 25 placówki, planujemy zakończyć 30 listopada.