St. kpt. Mariusz Wójcik Komendantem świebodzińskich strażaków

7 listopada 2018 roku, na terenie Komendy Głównej PSP w Warszawie odbył się apel z okazji posadzenia dębu upamiętniającego pontyfikat papieża Jana Pawła II. Tym sposobem szczególnie uczczono 100-lecie niepodległości naszej Ojczyzny oraz 40 rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową. Jak zaznaczył komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, sadzenie dębów papieskich w różnych miejscach Polski jest hołdem złożonym św. Janowi Pawłowi II (…) i naszym poprzednikom, dla których zawsze najważniejsze było dobro Ojczyzny i Jej obywateli. To wszystko sprawia, że w tych dniach pamięć o historii jest dla nas tak bardzo żywa i obecna.

Aktu symbolicznego posadzenia dębu dokonał gość honorowy uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Drugim elementem uroczystości było wręczenie decyzji personalnych, w tym m.in. powołania st. kpt. mgr Mariusza Wójcika na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, który akt nominacyjny odebrał z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Pan st. kpt. mgr Mariusz Wójcik służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 lipca 1998 roku w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Sulechowie jako funkcjonariusz ówczesnej komendy rejowej PSP w Świebodzinie, gdzie systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe awansował na kolejne, wyższe stanowiska służbowe.

W 2006 roku ukończył Szkołę Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu. Następnie w 2009r. podjął studia na wydziale bezpieczeństwa narodowego WSSMiA w Warszawie uzyskując tytuł magistra.

W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Obecnie jest słuchaczem studiów zaocznych o specjalności Zarządzanie Publiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W uznaniu zasług odznaczony

– brązowym medalem za Długoletnią Służbę

– brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

– złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

– odznaką honorową PCK IV stopnia

uhonorowany

– Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Ostatnio zajmowane stanowisko – dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP
w Sulechowie.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

Hobby… piłka nożna i wędkarstwo.