Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków OSP.

W dniu 27 października 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP egzaminem  zostało zakończone szkolenie z zakresu podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego.

Celem 139. godzinnego szkolenia (w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy), w systemie weekendowym, rozpoczętego 14 września, realizowanego według programu nauczania „System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” było przede wszystkim nabycie wiedzy i umiejętności przez członków OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych.

W trakcie szkolenia wszyscy zaliczali także niełatwy test w komorze dymowej, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie zadymionych pomieszczeń.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy komendy  powiatowej PSP w Świebodzinie.

Do egzaminu przystąpiło 18. strażaków – ochotników, w tym 4. kobiety.

Komisję egzaminacyjną stanowili: przewodniczący bryg.Dariusz Paczesny oraz członkowie mł. bryg. Marcin Bohuszko, st. kpt. Dariusz Kałużny, asp. sztab. Piotr Sutkowski.

Uprawnienia do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych uzyskali wszyscy przystępujący do egzaminu.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia wręczył i pogratulował uzyskania kwalifikacji przewodniczący komisji egzaminacyjnej – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie – bryg. Dariusz Paczesny.