Test sprawności fizycznej świebodzińskich strażaków.

Świebodzińscy strażacy Państwowej Straży Pożarnej zmierzyli się z nowymi zasadami okresowej oceny sprawności fizycznej.

Testowi, który zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. obejmował podciąganie na drążku, bieg po kopercie oraz próbę wydolnościową „Beep test” (poprzednio próba wydolnościowa zmodyfikowaną metodą herwardzką „Harvad step-up test” oraz test sprawności fizycznej obejmujący podciąganie na drążku, bieg na 50 i 1000 metrów), poddani zostali strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Pozostali strażacy oraz strażacy niestartujący z usprawiedliwionych przyczyn testowi poddani zostaną, zgodnie z rozporządzeniem, do 30 listopada br.

Jak twierdzą strażacy, sprawdzian nie był łatwy. Był także cennym doświadczeniem na przyszłość, szczególnie w zakresie techniki podnoszenia na drążku i pokonywania przeszkód w biegu po kopercie oraz rozłożenia sił w próbie wydolnościowej.