Szkoleń nigdy za mało.

Tym razem w dniach 15-16 października 2018 r. strażacy świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Świebodzinie doskonalili swoje umiejętności w ramach szkolenia specjalistycznego z zakresu ratownictwa technicznego.

Celem szkolenia było przede wszystkim przypomnienie strażakom zasad bezpieczeństwa pracy przy wykorzystaniu sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdów specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego, przygotowanie dowódców grupy do podejmowania optymalnych decyzji podczas działań w zdarzeniach drogowych.

Ćwiczenia praktyczne były okazją sprawdzenia się strażaków w posługiwaniu  hydraulicznym sprzętem ratowniczym oraz w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.