Jubileusz. 25 lat w służbie.

W dniu 13 września 2018 r. p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie st. kpt. mgr Mariusz Wójcik w asyście p.o. Naczelnika wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego mł. bryg. mgr inż. Marcina Bohuszko pogratulował asp. sztab. Tomaszowi Śliwie 25 lat służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Pan asp. sztab. Tomasz Śliwa jest funkcjonariuszem PSP od 1993 r. W swojej długoletniej służbie rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków służbowych. Posiadane umiejętności, doświadczenie oraz znajomość przepisów wykorzystuje dla rozwoju ochrony ppoż. na terenie powiatu świebodzińskiego. Doskonała znajomość rejonu operacyjnego, pozwala mu podejmować bardzo trafne decyzje w zakresie dysponowania sił i środków do działań ratowniczych.

Ze względu na duży zasób wiedzy z zakresu teleinformatyki i umiejętność obsługi sprzętu informatycznego pełni funkcję administratora systemu wspomagania decyzji SWD-ST. Od 2013 r. zaangażowany w aktualizację  i uzupełnienie bazy danych cyfrowej mapy powiatu.

W trakcie służby odznaczony:

  • Srebrnym „Medalem za długoletnią służbę”,
  • Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
  • Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Obecnie pełni służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego jako Dyżurny Operacyjny.

Panu asp. sztab. Tomaszowi Śliwie życzymy dalszej siły i wytrwałości w realizacji zadań.

Informację wprowadził: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski