Wręczenie awansów dla strażaków.

W dniach od 5 do 7 września 2018 r. podczas zmian służbowych p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie st. kpt. mgr Mariusz Wójcik wręczył awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Awans na:

– młodszego ratownika-kierowcę dla st. str. Pawła Hukiewicza,

– ratownika-kierowcę dla sekc. Adama Kaźmierczaka, sekc. Damiana Stróżyka,

– dowódcę zastępu dla asp. Paweł Skrzypczak,

– starszego inspektora dla mł. asp. Wojciecha Twardowskiego.

Wszystkim awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Informację wprowadził: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski