Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Świebodzinie.

W dniu 12 września 2018 r. w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Świebodzinie, przy udziale wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego w składzie mł. bryg. mgr inż. Marcin Bohuszko i kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski oraz jednego zastępu z JRG Świebodzin, odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Ewakuacja przebiegła sprawnie, a po przeprowadzonych ćwiczeniach strażacy omówili z Panią Dyrektor mgr Dorotą Wenda-Zielińską wszystkie aspekty, na które w przypadku przyszłych alarmów należy zwrócić uwagę.

W przedmiotowej ewakuacji uczestniczyło 124 dzieci i 22 pracowników.

Informację wprowadził: kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski