Spotkanie z przedstawicielami firmy Ingram Micro CFS Fulfillment Sp. z.o.o. w Świebodzinie

W dniu 7 września 2018 r. w siedzibie firmy Ingram Micro CFS Fulfillment Sp. z.o.o. w Świebodzinie odbyło się spotkanie z udziałem  p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie st. kpt. Mariusza Wójcika z Managing Director Commerce & Fulfillment Solutions w Świebodzinie Panem Tomaszem Dąbek, na którym podsumowano przeprowadzone w dniu 30 sierpnia br. ćwiczenie taktyczno–bojowe.

Podczas spotkaniu omówiono przygotowanie pracowników zakładu do współdziałania z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku wystąpienia pożaru i innego miejscowego zagrożenia oraz potrzebie doskonalenia czynności związanych z ewakuacją pracowników.

Ponadto st. kpt. Mariusz Wójcik zapoznał się z specyfiką pożarową obiektu, zabezpieczeniami p.poż znajdującymi się w obiekcie, dróg dojazdowych oraz punktów zaopatrzenia wodnego.

Na zakończenie spotkania p.o. Komendanta Powiatowego otrzymał pisemne podziękowanie.