Wizytacje jednostek OSP

W ramach współdziałania między jednostkami kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie – st. kpt. Mariusz Wójcik z bryg. Dariuszem Paczesny, wizytowali jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świebodzińskiego.

Spotkania były przede wszystkim okazją do zapoznania się pełniącego obowiązki komendanta powiatowego PSP z druhnami i druhami oraz wyposażeniem i stanem  technicznym sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP. Spotkania były również okazją do omówienia spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zapoznania się z problemami ochotników i przygotowania do realizacji zadań.