Świebodzin. Powierzenie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP.

W środę, 1 sierpnia, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. powierzył st. kpt. mgr Mariuszowi Wójcikowi pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie.

Pan st. kpt. mgr Mariusz Wójcik pełnił służbę na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Sulechowie.